• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Formentera reclama un nou pla de control de la plaga de la processionària i una millora del servei de Correus

Formentera reclama un nou pla de control de la plaga de la processionària i una millora del servei de Correus

foto 2021 xi ple AEl Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió ordinària del ple de novembre, i ha aprovat dues propostes presentades per l'equip de govern que reclamen que es desenvolupi per part del Govern un nou pla de tractament de la processionària del pi, i una altra perquè es garanteixi la prestació del servei postal de Correus a l'Illa. A més, el Ple ha guardat un minut de silenci per les víctimes mortals assassinades enguany amb motiu de la celebració avui del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

Processionària del pi

Per unanimitat, el Ple ha aprovat una proposta presentada pel conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, que sol·licita a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern balear que realitzi els tràmits adients per a la redacció del Pla de control biològic de la processionària del pi a Formentera per al període 2022-2025, i que destini una partida pressupostària per tal finalitat. El conseller ha assenyalat que "la solució tècnica més efectiva és el tractament aeri amb helicòpter a totes les masses boscoses que estiguin afectades per la processionària del pi, incloent les zones més properes al litoral i a les zones humides".

Defensa de Correus

A la sessió s'ha donat suport per part de tots els grups polítics a la proposta d'acord en defensa del servei públic de Correus a Formentera. El conseller de Serveis Generals, Bartomeu Escandell, ha explicat que a causa de la retallada que s'ha fet a Formentera en els darrers anys en aquest servei públic, actualment ja només queda l'oficina de Sant Francesc i sense atenció a la tarda i, "per això hem fet aquesta proposta per demanar als òrgans i administracions competents que es torni a donar un servei públic de qualitat a la nostra illa".

A la proposta s'insta la Sociedad Correos y Telegrafos (SAE), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al Ministeri d'Hisenda, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i al Govern estatal que s'adoptin les següents mesures necessàries per garantir la prestació dels serveis postals i la seva permanència a l'illa de Formentera: per una banda, amb cobertura dels llocs estructurals suprimits, també el manteniment de la qualitat de les condicions laborals que garanteixi una plantilla suficient que permeti les corresponents substitucions per malaltia, permisos o vacances. En darrer lloc, es demana que es garanteixin els compromisos de finançament que permetin la correcta prestació dels serveis postals i assegurar que es rebi el repartiment de correspondència cinc dies a la setmana com disposa la directiva postal europea.

Arxiu històric de l'illa

D'altra banda, s'ha aprovat una proposta presentada per Sa Unió i pactada amb l'equip de govern relativa a l'arxiu del Consell que insta a considerar una nova ubicació de les dependències de l'Arxiu històric de l'illa dins la redacció del pla de reorganització d'espais i usos dels edificis on el Consell Insular presta serveis públics. A més, s'insta el Consell a digitalitzar la documentació existent i demanar tots els arxius de Formentera que ara són als arxius d'Eivissa. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que "precisament aquesta legislatura s'està adequant l'Arxiu i ordenant la documentació per oferir el millor servei a la ciutadania"; a més, la consellera Guasch ha recordat que el procés de digitalització de l'Arxiu d'Imatge i So "ja està en marxa i enguany, per exemple, s'han digitalitzat més de 1.600 documents".

Gas butà i propà

El Ple també ha donat suport unànime a una proposta de Sa Unió per reiterar de nou a la companyia subministradora del gas butà i propà a restablir el correcte funcionament de servei de repartiment d'aquest recurs de necessitat bàsica i reforçar els mitjans tècnics i humans per garantir el correcte subministrament a domicili de tots els usuaris de l'illa. D'altra banda, s'insta el Govern balear a obrir un expedient informatiu sobre aquesta situació.

Compareixença Alejandra Ferrer

Alejandra Ferrer ha realitzat avui la seva compareixença anual com a vicepresidenta i consellera d'Ordenació i Promoció Turística, però també ha parlat de la feina feta en els deu mesos en què ha estat al capdavant de la presidència. La vicepresidenta ha dividit les feines realitzades aquest últim any en dues parts essencials: una de caire sanitari, "adaptant-nos de manera contínua a les noves situacions per garantir la seguretat als ciutadans i ciutadanes de l'illa", i la segona, de caire econòmic, "conseqüència de la primera però que gràcies a les ajudes i el bon funcionament de l'estiu ha millorat molt".

La també responsable de Turisme ha assegurat que "gràcies a l'esforç de tots hem aconseguit demostrar en l'àmbit nacional i internacional la nostra capacitat de gestió i això ens ha ajudat en la temporada turística 2021, i en vista a la del 2022 seguirem treballant en les mesures necessàries per poder ser una destinació el més segura possible".

Tot i això, Alejandra Ferrer ha destacat que "aquest estiu s'ha fet palès una vegada més que Formentera necessita urgentment començar a prendre mesures d'acord amb les necessitats i la capacitat de càrrega de l'illa i el seu port, sempre prioritzant l'entorn, el patrimoni i la qualitat de vida dels residents". Així mateix, segons ha afegit "amb l'arribada de més visitants d'un dia i el canvi en els costums i necessitats de circulació, aquest hivern conjuntament haurem de treballar les pròximes mesures per poder continuar avançant i reduir els efectes negatius i sensacions de saturació d'aquest estiu". "En definitiva, les prioritats són clares. Continuarem treballant per una Formentera sostenible on el més important siguin les persones i la seva qualitat de vida", segons ha conclòs.

Declaracions institucionals

Finalment, el Ple ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern Gent per Formentera-PSOE i el grup de Sa Unió una proposta institucional, amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància. En la declaració s'ha recordat els reptes que encara té pendents el Consell de Formentera perquè els drets de la infància siguin una realitat i s'han compromès a seguir duent endavant mesures encaminades a: seguir posant en el centre de la nostra activitat política els drets dels infants; invertir en salut mental; garantir l'ús segur, responsable i crític de la tecnologia; avançar en una escolta real, activa i permanent de nens, nenes i adolescents i abordar la crisi climàtica. La consellera de Joventut, Vanessa Parellada, encarregada de presentar la declaració ha destacat que "seguirem en el camí que ens marca l'Agenda 2030, amb la nostra infància al centre de la resposta a aquests reptes".

A la segona, presentada de manera conjunta per tots els grups, la presidenta del Consell i consellera d'Igualtat, Ana Juan, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona en la qual reitera "el compromís del Consell amb la lluita contra la violència que s'exerceix contra la dona, pel simple fet de ser-ho, i contra les seves filles i fills".

"No podem resignar-nos que s'assumeixi com a normalitat la tragèdia dolorosament quotidiana de la violència masclista perquè no és un destí escrit en pedra sinó el resultat, tal com assenyala les Nacions Unides, d'unes relacions de poder desiguals entre dones i homes que persisteix com una crisi silenciosa", ha assenyalat Ana Juan. La presidenta ha finalitzat la declaració destacant que "només una societat on les dones no pateixin violència per ser dones pot ser considerada lliure, només una democràcia lliure de violència masclista és una democràcia plena".


25 de novembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1