• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació definitiva de projecte de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UA SFR 08, emplaçada al nucli urbà de sant Ferran de ses Roques, TM Formentera.

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació definitiva de projecte de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UA SFR 08, emplaçada al nucli urbà de sant Ferran de ses Roques, TM Formentera.

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 25 de març de 2022 d’aprovació definitiva de projecte de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UASFR-08, emplaçada al nucli urbà de sant Ferran de ses Roques, TM Formentera, promogut per l’entitat Proyecto sur inversiones y desarrollos SL

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

FormenteraTurisme

radio illa transparent

rss_formentera_1