• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/81
2 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/133
3 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9647
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9137
5 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/62
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/405
7 Acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera d'Aprovació inicial d'Estudi de detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-18 emplaçacda a Es Pujols
8 Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-13, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera
9 Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-14, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera
10 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2019/356

Page 1 of 20

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE