• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
11 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/396
12 Obtenció terrenys destinats a vials, vinculats a l’execució d’obres d’urbanització i adequació de vials respecte de la unitat d’actuació anomenada UA SRQ-01, emplaçada al nucli de sa Roqueta, TM Formentera
13 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/81
14 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/133
15 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9647
16 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general Exp general núm. 2022/9137
17 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/62
18 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/405
19 Acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera d'Aprovació inicial d'Estudi de detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-18 emplaçacda a Es Pujols
20 Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-13, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera

Page 2 of 21

2

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE