• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
31 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/196 (Exp. electrònic 2019/6295)
32 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/135 (Exp. electrònic 2019/3476)
33 Aprovació definitiva de projecte d'estudi de detall de la unitat d'actuació anomenada U.A. EPJ 06, emplaçada en el nucli urbà des Pujols
34 Acord del Ple en sessió celebrada el 29 de juliol de 2022 d'aprovació definitiva de projecte d'estudi de detall cal Carrer de Joan Castelló i Guasch núm. 34-40 de Sant Ferran, amb la finalitat de reordenar volumètricament la parcel·la amb referència cadas
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/188 (Exp. electrònic 2019/6062)
36 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/183 (Exp. electrònic 2019/5932)
37 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/169 (Exp. electrònic 2019/5324)
38 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/165 (Exp. electrònic 2019/5177)
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/174 (Exp. electrònic 2019/5668)
40 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic exp. electrònic 2021/7630 respecte de declaració d'interès general

Page 4 of 21

4

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE