• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
51 Expedient d'obres a sòl rústic núm. 2019/9180, Llibre de declaracions d'interès general número 2019/6
52 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 3 de febrer de 2022 d’aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-14
53 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 3 de febrer de 2022 d’aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-13
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2021/6940 (Llibre declaracions interès general 2021/05)
55 Publicació d'acord d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-07, emplaçada a Sant Ferran, promogut pel sr. Vicente Tur Mayans.
56 Publicació d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-21, emplaçada as Pujols, promogut per l'entitat Serra Mayans, S.L.
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2020/1407 (Llibre de declaracions d’interès general núm. 2020/1)
58 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva de projecte d’Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació Voluntària
59 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per tal d’establir una composició de façana alternativa a la parcel·la situada al Carrer des Fonoll Marí
60 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2021/2 (Exp general núm. 2021/1765)

Page 6 of 21

6

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE