• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
71 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 30 de setembre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-21
72 Informació pública de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2019/8638 (Llibre Declaració d'Interès General 2019/5)
73 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/146 (exp. electrònic núm. 2019/3911)
74 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 16 de juliol de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall per reordenació volumètrica de les parcel·les 8, 11 i 12 de la zona industrial de Sant Francesc, TM Formentera
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2018/448 (Exp. electrònic 2018-11096)
76 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2018/434 (Exp. electrònic 20118-10850)
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/82
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/31 (Exp. electrònic 2019/609)
79 Publicació d'acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 28 de maig de 2021 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d’actuació UA SFR 04
80 Expedient d’obres a sòl rústic núm.llicències obres 2018/303

Page 8 of 21

8

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE