• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
91 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/516
92 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/333
93 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/544
94 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/538
95 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2016/537
96 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316
97 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298
98 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43
99 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8
100 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols

Page 10 of 19

10

Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

FormenteraTurisme

radio illa transparent

rss_formentera_1