• Català
  • Castellano
  • English
Grants and subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 100
2 I Concurs de dibuix la dona en el món rural amb motiu del Dia Internacional de la Dona en el Món Rural 860
3 Concessió d’una subvenció nominativa al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera 1087
4 Addenda d’aprovació per l’ampliació de la partida pressupostària de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera, any 2021 1071
5 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2021/2022 a l’illa de Formentera 1308
6 Proposta d’autorització excepcional per al control d’espècies i protecció dels cultius de l’illa de formentera per part dels vedats de caça de Formentera 1238
7 BOIB Acord d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 1562
8 Certificat de l'acord de Ple relatiu a l'aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 1553
9 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius segons l’Annex I 2139
10 Autorització excepcional per a control d'espècies coloms salvatges (columba livia) a l'Hospital de Formentera els dies 15 i 16 de maig de 2021 2428
11 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2020 3608
12 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2020 3307
13 Pròrroga autorització excepcional per al control de població de Coloms salvatges (columba livia) a l’Hospital de Formentera 4094
14 Concessió de subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera per a l'exercici 2020 6343
15 Concessió de subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2020 6333
16 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2020/2021 a l’illa de Formentera 8868
17 Formalització de la cessió d’ús, temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera de la estació d’emmagatzematge i conservació de gra, propietat del CIF 8998
18 Formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 9152
19 Autorització excepcional de caça de tudons per aquest estiu 2020 9208
20 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius, any 2020 9116
21 Conveni Cooperativa del Camp 2020 9060
22 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors Federat de Porto Saler per a l’exercici 2019 10585
23 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’ exercici 2019 10419
24 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s’aprova l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023 9980
25 De la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2019 9987
26 Formalització de la cessió d’ús , temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera, de la maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 10650
27 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 10443
28 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 11134
29 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 12814
30 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials ques’estableixen per a la temporada 2018/2019 a l’illa de Formentera 15110
31 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 16095
32 Cens ramaders anuals 2017 15604
33 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 15412
34 Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d'1 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un zona de veda per a la pesca recreativa a la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera 16519
35 Convocatòria Junta General de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera 17987
36 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a latemporada 2017/2018 a l’illa de Formentera 17810
37 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 18417
38 Acord del Consell Insular de Formentera d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per a la posada en funcionament del cens de terres 19191
39 Publicació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius. Any 2015 20335
40 Anunci decret incoació procediment sancionador ordenança tinença animals a l’entorn humà 23137
41 Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears 20300

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1