• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Anunci d'emplaçament al P.A. 359/2021 contra l´acord adoptat en sessió ordinària de 23 d´abril de 2021 per la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en matèria de turisme PS TUR 24/2019 -
2 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles 18
3 Certificat de la Comissió de Govern relatiu al Curs de Ceràmica per al periode 2021-2022 9
4 Anunci exposició compte general 2020 31
5 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 44
6 Quarta remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres a l’illa de Formentera any 2021 79
7 Resolució de la Presidenta del Consell Insular de Formentera finalitzador dels expedients sancionadors de venda ambulant 2020 86
8 Anunci Decret de Presidència desistiment procediment de l´expedient de turisme ET 507/2017 (2017/5093) 134
9 Anunci Decret de Presidència desistiment procediment de l´expedient de turisme ET 506/2017 (2017/5091) 129
10 Acord de la Comissió de Govern del CIF de 16 de juliol de 2021 d’aprovació de la segona convocatòria extraordinària i les seves bases reguladores d’ajudes del CIF adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions COVID19 236

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)