• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Reglament de funcionament de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera (CEA) 115
2 Atorgament d'ajuts a l'habitatge per part del Consell Insular de Formentera per a contribuir a pal·liar els efectes negatius que té l'encariment dels preus del lloguer de l'habitatge habitual entre gener i desembre de 2022 338
3 Aprovació inicial modificació pressupostària 02.2023 242
4 Ban emplaçament persones interesades com a part demandada als PO 382/2023 i PO 384/2023 339
5 Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis a Formentera 2023 281
6 Adjudicació dels lots platges declarats deserts en el procediment de licitació C11/2020 305
7 Desestimar escrit al·legacions i recurs de reposició presentat per l'empresa Enjoy Watersports SL amb data 4 juliol 2023 261
8 Pla Insular sobre l'ús de substàncies, pantalles i jocs a l'Illa de Formentera 2022-2025 828
9 Esborrany del reglament de funcionament intern del Consell de Participació de persones majors de l’illa de Formentera 726
10 Cessió d'espais de treball a l'espai empresarial de l'àrea de desenvolupament local del Consell Insular de Formentera 1239

Pàgina 1 de 18

Inici
Anterior
1

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE