• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
1 Reglament de funcionament de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera (CEA) 64
2 Atorgament d'ajuts a l'habitatge per part del Consell Insular de Formentera per a contribuir a pal·liar els efectes negatius que té l'encariment dels preus del lloguer de l'habitatge habitual entre gener i desembre de 2022 276
3 Aprovació inicial modificació pressupostària 02.2023 188
4 Ban emplaçament persones interesades com a part demandada als PO 382/2023 i PO 384/2023 280
5 Convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis a Formentera 2023 233
6 Adjudicació dels lots platges declarats deserts en el procediment de licitació C11/2020 255
7 Desestimar escrit al·legacions i recurs de reposició presentat per l'empresa Enjoy Watersports SL amb data 4 juliol 2023 207
8 Pla Insular sobre l'ús de substàncies, pantalles i jocs a l'Illa de Formentera 2022-2025 768
9 Esborrany del reglament de funcionament intern del Consell de Participació de persones majors de l’illa de Formentera 664
10 Cessió d'espais de treball a l'espai empresarial de l'àrea de desenvolupament local del Consell Insular de Formentera 1183

Page 1 of 18

Start
Prev
1

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE