• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Mobilitat

Obert el termini d'inscripció a la convocatòria per a l'obtenció del permís local de conductor de taxi

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que fins al pròxim 9 de febrer està obert el termini d'inscripció a la convocatòria de les proves per a l'obtenció del permís local de conductor de taxi. La prova es realitzarà el 25 de febrer de 2022. Les inscripcions es poden realitzar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o telemàticament a l'Oficina Virtual (OVAC).

Trobareu tots els requisits i el temari en aquest enllaç.

Als futurs taxistes se'ls demana el coneixement de les dues llengües oficials, català i castellà, així com de dues llengües estrangeres, anglès i alemany, italià o francès. A les proves han de respondre preguntes relatives al municipi de Formentera i a la normativa que regula la prestació del servei urbà i interurbà de transport de viatgers en automòbils lleugers.

Aquesta és la segona convocatòria que es fa enguany, el primer examen es va realitzar el passat 21 de gener, s'hi presentaren quinze aspirants i tots varen superar la prova. El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha explicat que amb les dues convocatòries "esperam que superi la prova el nombre suficient de conductors per cobrir les noves places estacionals que hi haurà enguany".

Recordam que durant la temporada de 2022 i 2023 donaran servei quaranta-nou taxis (vint-i-cinc llicències ordinàries i vint-i-quatre d'estacionals), segons recull el Pla d'Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle. "S'ha incrementat el nombre de taxis en un 29 % respecte a l'estiu de 2021 (quan n'hi va haver trenta-vuit, vint-i-cinc llicències ordinàries i tretze estacionals)", segons ha destacat Rafael González. A més, ha afegit, "d'aquesta manera, s'ha ajustat la demanda a les necessitats actuals amb l'objectiu de millorar aquest servei públic".


3 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Obert el termini per a l'obtenció de 24 llicències de taxi estacional per a les temporades 2022/2023

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que des d'avui divendres 21 de gener i fins al proper dilluns 31 de gener (tots dos inclosos) estarà obert el termini per a presentar sol·licituds per a l'obtenció de llicències de taxi estacional a Formentera per als anys 2022 i 2023. En total, sortiran 24 places de taxis estacionals, 12 faran feina de l'1 de juny al 15 de setembre, i les altres 12 del 15 de juny al 30 de setembre.

Aquesta iniciativa es recull al Pla d'Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2022 i 2023 a l'illa de Formentera, que s'ha aprovat amb consens amb l'associació del taxi. Per als estius del 2022 i 2023 donaran servei 49 taxis (25 llicències ordinàries i 24 d'estacionals). El conseller de Mobilitat, Rafael González ha assenyalat que d'aquesta manera s'incrementarà el servei "en un 29 % de taxis més respecte a l'estiu de 2021" (quan varen haver 38 taxis, 25 llicències ordinàries i 13 estacionals).

"Amb aquest pla dotam l'illa de Formentera d'una millor oferta de transport públic amb taxi, tenint en compte els increments de la demanda que hi ha hagut els últims anys en temporada estival", segons ha explicat Rafael González. Cal destacar que la demanda d'aquest sector s'ha incrementat en un 8 % al 2021 respecte al 2019.
Aquest pla respon als objectius fixats en el Pla de Mobilitat Sostenible del Consell de Formentera i al del projecte formentera.eco en què a més de regular l'entrada i circulació de vehicles s'estableix la necessitat de millorar el servei de transport públic de l'illa.

Presentació d'ofertes

S'hi poden presentar a aquesta oferta els titulars de llicència permanent i assalariats del sector o antics titulars de llicències temporals. En concret s'han reservat 19 places per als titulars de llicències ordinàries de taxi de Formentera i 5 per als assalariats o antics titulars de llicències. Les llicències tindran caràcter personal.

Les bases per presentar-se s'han publicat ahir al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i també al web del Consell de Formentera. L'adjudicació es farà mitjançant concurs públic. Es poden consultar les bases aquí.


21 de gener de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera s'incorpora a la xarxa Melib de recàrregues de vehicles elèctrics

foto melib ALa presidenta del Consell Insular de Formentera, Ana Juan, i el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per tal d'impulsar l'adhesió dels 24 punts de recàrrega de titularitat del Consell a la xarxa Melib (Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears) i per tal de facilitar l'accés a aquesta als usuaris de vehicle elèctric de l'illa.

A la signatura del conveni també hi han assistit el director gerent de l'Institut Balear de l'Energia (IBE), Ferran Rosa i el conseller de Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Rafael González.

La presidenta ha destacat que "la integració de Formentera a la xarxa Melib ajudarà a impulsar el canvi de model de mobilitat que necessita l'illa i en el qual està treballant la institució". "Des de les administracions hem de facilitar i agilitzar aquest canvi i la xarxa Melib és una passa més", ha assenyalat.

Per la seva part, el conseller de Mobilitat, Rafael González, ha destacat que tots els nuclis urbans de l'illa i tots els aparcaments de titularitat pública de més de 30 places tenen punts de recàrrega elèctrica per garantir aquest tipus de mobilitat i ha recordat que "des de fa anys el Consell ha apostat per fomentar aquest tipus de transport més sostenible per Formentera i que coincideix amb el model d'illa que defensam".

L'Institut Balear de l'Energia proveirà al Consell Insular de Formentera de les guies tècniques, la formació i les targetes de connexió necessàries, de manera que els punts de què en sigui titular es puguin configurar i connectar-se a la xarxa Melib. Així, l'IBE es farà càrrec de la coordinació de la xarxa Melib per mitjà de la plataforma d'interconnexió dels diferents punts de recàrrega (roaming) i de la gestió de les recàrregues de la xarxa Melib.

El Consell de Formentera, al seu torn, i en tant que gestor dels punts de recàrrega atendrà les instruccions, pautes i indicacions de l'Institut Balear de l'Energia i posarà en marxa un sistema de manteniment dels punts de recàrrega que permeti una correcta provisió del servei de recàrrega als usuaris de la xarxa. Als efectes de la integració en la xarxa Melib, el Consell de Formentera fixarà els vinils i adhesius amb la imatge corporativa de la xarxa i del projecte formentera.eco als punts de recàrrega de la seva titularitat.

Posada en marxa

Aquest conveni tendrà un vigència de quatre anys des de la seva signatura, prorrogable per quatre anys més. El sistema entrarà en marxa en vista a la temporada vinent. Els usuaris podran descarregar una app (App Store o Play Store) introduint en la cerca la paraula clau Melib. També hauran de sol·licitar una targeta a l'àrea de Mobilitat del Consell de Formentera per poder fer servir gratuïtament els punts de recàrrega públics de l'illa. Amb aquesta targeta també podran fer servir els punts de recarregada adherits a aquesta xarxa a totes les illes.


15 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera subvenciona la compra de bicicletes noves, convencionals o elèctriques, entre els residents de l'illa

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que demà s'obri el termini per demanar subvencions per comprar bicicletes convencionals (100 € de subvenció) i elèctriques (300 € de subvenció). Les ajudes les poden demanar els residents de Formentera, majors de 18 anys, des de demà i durant els pròxims 30 dies naturals, és a dir fins al 3 de gener de 2022 a través de l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana) o OVAC (l'Oficina Virtual).

L'objectiu d'aquesta iniciativa, inclosa dins el Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera, és "que amb aquestes ajudes, ciutadans que a dia d'avui realitzen tots els seus desplaçaments diaris en cotxe, adquireixin una bicicleta i comencin a realitzar part dels seus desplaçaments en bicicleta", segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González, que espera que "amb aquestes petites passes, entre tots facem de Formentera una illa més sostenible, amb una mobilitat més neta, on aconseguim reduir les emissions de CO2 i la contaminació acústica, a la vegada que fomentam hàbits de vida més saludables".

Requisits de la convocatòria

El Consell de Formentera destina aquesta primera partida de 15.000 € a subvencionar la compra de bicicletes per part de residents de Formentera majors de 18 anys. Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva, sent l'únic criteri d'atorgament el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds, fins esgotar la dotació pressupostària disponible.

Són objecte d'aquesta ajuda les bicicletes noves urbanes, de passeig, de senderisme o de muntanya, ja siguin convencionals o elèctriques, adquirides en règim de propietat, a establiments comercials de Formentera. El preu màxim de la bicicleta convencional per demanar la subvenció ha de ser de 1.000 € (IVA exclòs), i el de les elèctriques, de 3.000 € (IVA exclòs), no sent subvencionables les compres de bicicletes de preu superior a l'indicat.

Per demanar l'ajuda cal presentar els model adjunts a la convocatòria i el pressupost elaborat per un establiment comercial situat a Formentera amb la marca, model i els requisits tècnics exigits a la convocatòria que es troba a la web del Consell de Formentera.

2 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2021 mou te en bici

Les excursions caminant i en bicicleta fins al far des Cap s’incrementen en un 62 % entre el dia de més afluència de 2019 i el de 2021

foto 2021 mobilitatEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, ha aprofitat la celebració avui 22 de setembre del Dia Mundial sense Cotxes, emmarcat en la Setmana Europea de Mobilitat, per donar a conèixer dades sobre el nombre de visitants que han accedit as Cap caminant en bicicleta durant el dia de més afluència de l’agost d’aquest any.

El 14 d’agost del 2021 1.090 persones, i 54 ciclistes, varen accedir as Cap, va ser el dia de màxima afluència d’aquest any, fent un total de 1.144 visites en una jornada. Al 2019 el dia de màxima afluència va ser el 10 d’agost, varen accedir caminant 676 persones i 31 ciclistes, fent un total de 707 visites en una jornada. L’increment de visitants en dos anys, si comparam aquestes dades, ha set del 62 %”, en concret els vianants s’han incrementat en un 61 % i els ciclistes en un 74 %.

El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha volgut posar en valor que la regulació de l’accés amb vehicles de motor as Cap, que es va iniciar el 2017, “ha permès que aquest increment de visitants sigui possible sense originar problemes de saturació, aglomeracions o agressions a la zona natural”. A més, González ha afegit que “aquestes dades ens demostren que les mesures de potenciació de la mobilitat sostenible són efectives i ens mostren el camí a seguir en el futur”.

La regulació està vigent des de l’1 de juny fins al 15 d’octubre amb l’objectiu de preservar aquest paratge natural situat a la finca pública de la tanca d’Allà Dins”. Des de fa cinc temporades, es restringeix l’accés de vehicles de motor amb una barrera situada en el km 6,5 de la carretera des Cap de Barbaria. Amb la regulació es pretén garantir que l’experiència de residents i visitants en anar al far des Cap o a la torre de vigilància des Garroveret sigui satisfactòria i no es trobin amb problemes per accedir-hi.

22 de setembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 7 de 35

7

Ens trobareu a:
c. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
mobilitat@conselldeformentera.cat

Ministerio de Fomento

Tràmits de Marítim del Govern Balear

Federació Balear de Motonàutica