• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda

Formentera rebrà 2 milions d'euros per finançar quatre projectes del Pla territorial de sostenibilitat turística

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Economia i Hisenda, informa que Formentera rebrà 2 milions d'euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència del govern central per l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions que s'invertiran durant aquest 2022 en quatre projectes. "Aquest pla persegueix millorar la sostenibilitat de la destinació Formentera amb l'impuls de projectes diferents però interconnectats entre si", segons ha explicat el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell.

"Els projectes previstos emanen dels objectius perseguits en els quatre eixos que planteja l'Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions", segons ha detallat el conseller. En l'àmbit de la transició verda i sostenible, tipificat en l'eix 1, es preveu una inversió a millorar i aplicar solucions telemàtiques intel·ligents a la regulació d'accés al Parc Natural de ses Salines i les seues reconegudes platges, fent més sostenible i racional l'ús d'aquest espai natural singular i altament protegit. Per aquest projecte s'ha aprovat una dotació de 250.000 €.

Pel que fa a l'eix 2, de millora de l'eficiència energètica, s'ha aconseguit una dotació d'1.150.000 € per la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en aparcaments públics i la col·locació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en aquests aparcaments. "Amb aquest projecte seguim el camí cap a la mobilitat sostenible en què des de fa anys es treballa des del Consell i que vol impulsar la substitució del vehicle convencional per l'elèctric, entre d'altres", ha matisat el conseller Bartomeu Escandell.

Amb referència a l'eix 3, de transició digital, es preveuen actuacions en matèria de tractament de dades massives per a la recerca turística i per obtenir dades per valorar l'evolució de les mesures encaminades a aconseguir la sostenibilitat de l'illa, així com per estudiar noves mesures a aplicar. Per aquest projecte, que impulsarà la feina que es fa actualment des de l'Observatori de Dades, s'ha reservat una partida de 250.000 €.

Per últim i pel que respecta a l'eix 4, relacionat amb l'increment del control telemàtic de l'accés limitat de vehicles a l'illa, s'han reservat 350.000 € que es faran servir per a la millor gestió del projecte formentera.eco de regulació d'entrada, circulació i estacionament de vehicles a l'illa de Formentera.

21 de gener de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera bonificarà fins al 50 % de l'IBI de les llars amb energies provinents del sol

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Economia i Hisenda, informa que a partir del pròxim exercici, any 2022, l'impost sobre els béns immobles (IBI) que tenguin instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol estarà bonificat fins al 50 %. Aquesta rebaixa ha estat aprovada de manera inicial en el ple i ara està pendent de l'aprovació definitiva.

El conseller del ram, Bartomeu Escandell, ha assegurat que “amb aquesta rebaixa volem potenciar la instal·lació d'aquest tipus de generadors d'energia que són sostenibles, ens ajuden a preservar el nostre entorn i van en la línia de preservar la nostra illa que des de fa anys defensam des del Consell de Formentera”.

En concret, hi haurà una bonificació del 40 % de la quota de l'impost sobre béns immobles, amb un màxim de 600 € i durant quatre anys, per a aquelles instal·lacions existents i futures que produeixin 4 kW o més de potència acreditada per un certificat d'instal·lador. Si a més les instal·lacions injecten l'excedent produït a la xarxa, la bonificació serà del 50 % de la quota de l'impost amb un màxim de 700 € durant quatre anys.

Tràmit d'instal·lació senzill

El Consell de Formentera també ha simplificat els tràmits per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb l'objectiu d'agilitzar i fer més senzill que els ciutadans les puguin instal·lar a ca seua, segons ha afegit el conseller. La instal·lació de plaques captadores d'energia solar es pot fer amb només una comunicació prèvia, entregant tota la documentació a l'OAC o OVAC amb una antelació mínima d'un dia hàbil a l'inici de les obres. L'impost d'aquesta instal·lació també s'ha bonificat fins al 90 %.

5 d'octubre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera demana 4 milions als Fons Europeus per dur endavant 6 projectes relacionats amb la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Economia i Hisenda, ha presentat al Ministeri de Turisme 6 projectes per la convocatòria extraordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions finançat amb fons europeus. “En total s’han demanat actuacions valorades en 4 milions d’euros i relacionades amb transició verda i sostenible, millora de l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat”, segons ha explicat el conseller del ram, Bartomeu Escandell.

Per la seva part, la presidenta Alejandra Ferrer, ha destacat que “aquests projectes van en la línia d’aconseguir una illa més neta, més eficient energèticament, que aprofiti les noves tecnologies per ser més competitiva i que millori la qualitat de vida de residents i l’experiència dels visitants”.

Transició verda i sostenible

El primer projecte pel que s’ha demanat una subvenció de 300.000 € tracta sobre l’accés intel·ligent al Parc Natural de ses Salines per les platges de Cavall den Borràs, ses Illetes i Llevant. Aquest enclavament de gran valor ecològic i paisatgístic compta amb un control d’accés de vehicles limitat des de l’any 2008. Aquest control és fa de manera manual i amb aquesta proposta s’introduirien noves tecnologies per poder controlar l’entrada d’una manera més eficient. Així es pretén millorar l’experiència de turistes i residents al accedir a aquesta zona i mantenir els valors mediambientals i naturals del parc natural.

El segon projecte pel que s’ha demanat una subvencionat d’1 milió d’euros tracta sobre la construcció d’una nova planta de tractament i reciclatge de residus de construcció. Aquests projecte explica que la gestió de residus és cada vegada més important en l’eficiència de les actuacions públiques i potenciar la reutilització de productes i subproductes KM-0 cada vegada té més importància per l’estalvi de transport que comporta i sens dubte per la baixada de contaminació deguda a aquests transports. Aquesta situació de sobrecost i excés de contaminació pren especial rellevància en una illa, on tots els productes consumits han de ser importats des de l’exterior amb el consegüent augment de cost i per les emissions de CO₂ que provoca aquest transport. Per això es proposa la construcció d’una planta de tractament i reciclatge de residus de construcció a l’illa de Formentera, on poder transformar el residu en subproducte aprofitable per a totes les actuacions urbanístiques de millora i reforma, tant públiques com privades, reduint d’una manera dràstica les emissions de CO2 provocada pels viatges marítims continus, amb això s’aconseguirà reduir la petjada de carboni i incentivar l’economia circular amb creació de producte i subproducte KM-0.

Millora de l’eficiència energètica

En tercer projecte pel que s’ha demanat una subvenció d’1.200.000 € per la instal·lació de pèrgoles amb plaques solars que generen energia fotovoltaica i on s’instal·lin punts de recàrrega per vehicles elèctrics. Aquestes pèrgoles en una primera fase s’instal·larien al vial de Sant Francesc i al de Sant Ferran. D’aquesta manera s’aprofitaran al màxim els espais públics per potenciar la generació d’energia renovable i posar punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa va en la línia de l’aposta que fa Formentera per substituir les energies contaminants per energies renovables i vehicles contaminants per altres més respectuosos amb el medi ambient. L’objectiu seria divers: tenir una mobilitat més sostenible, rebaixar la dependència energètica de l’illa amb l’exterior, incrementar la flota de vehicles elèctrics, millorar els nivells de qualitat de l’aire.

Transició digital

També s’ha demanat una subvenció de 200.000 € per dur endavant el projecte Big Data Turística, Formentera. En aquesta proposta s’assenyala que l’actual model turístic que planteja Formentera respon a una estratègia basada en la presa de decisions per a la bona governança per part de l’Administració a partir de dades estructurades, dinàmiques i obtingudes en temps real, fent servir les dades massives.

Es planteja un Sistema d’Intel·ligència Turística (SIT) i de destí, que obtengui dades obtingudes amb intel·ligència artificial que pugui donar avantatges competitius a la destinació, i que contempla vuit visions: sociodemogràfica, econòmica, ambiental, turisme, cultura i patrimoni, mobilitat, educació i esports i experiència del resident.

El cinquè projecte per al qual s’ha demanat una subvenció de 300.000 € ha set formentera.eco. Amb aquesta partida es donaria un impuls a la part tecnològica d’aquest projecte que regula l’accés i circulació de vehicles a l’illa de Formentera durant els mesos de temporada des de l’any 2019.

Competitivitat

El sisè i darrer projecte, per al qual s’ha demanat una subvenció d’1 milió d’euros, és el de la millora de carrers i la dotació d’infraestructures en els nuclis de la Savina i des Ca Marí. Aquesta iniciativa seguiria en la línia de moltes intervencions que s’han fet en els darrers anys en què s’han dotat d’infraestructures i s’han habilitat per a vianants alguns carrers dels interiors dels nuclis urbans de l’illa. Aquestes actuacions han servit per fer més accessibles els pobles per els vesins i treure el transit rodat de dins els nuclis, així mateix també ha servit per reactivar l’activitat comercial i incrementar l’atractiu turístic per als visitants, entre d’altres.


28 de setembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ajudes econòmiques a les empreses afectades per la covid-19

foto 2021 economia CLa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, la vicepresidenta i consellera d’Emprenedoria, Ana Juan i el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell s’han reunit amb el director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular del Govern balear, Manuel Porras, que els ha informat sobre les ajudes empresarials que va a treure el Govern. A la trobada també han assistit els representants del sector empresarial de Formentera.

La presidenta ha agraït la visita del director general, una visita a la que Govern i Consell s’havien compromès amb el sector per treballar les diferents ajudes i garantir que siguin adaptades a les necessitats dels formenteres i formentereres. A la reunió s’ha fet un repàs als decrets estatals i autonòmics que regulen les condicions i tràmits de les ajudes que portaran 855 milions d’euros a les Balears per donar una injecció econòmica a les empreses afectades per la covid-19.

En aquest sentit, el director general, Manuel Porras, ha destacat, en primer lloc, que s’han incorporat nous sectors per estar dins de la convocatòria per rebre les ajudes, la qual cosa permet que a Formentera es puguin beneficiar 10 empreses més i 26 treballadors autònoms més. Així, segons el director general les ajudes poden arribar a 176 empreses i més de 300 autònoms.

Manuel Porras també ha assenyalat que aquestes ajudes seran finalistes, per a tots aquells que les sol·licitin sempre que compleixen amb els requisits i que no es pagaran per ordre d’entrada. El director general ha assegurat que el procediment es farà de manera “àgil” i que “el pagament serà de manera anticipada”. La previsió és que la convocatòria sortirà “a final de maig i principi de juny, i que final de juny els primers autònoms ja puguin cobrar”, segons ha assenyalat.

Noves ajudes del Consell
Per la seva banda, la presidenta ha afegit que juntament amb el sector, “estudiarem quines han set les activitats que han quedat fora de les ajudes que ofereix el Govern, i també les millores que es poden introduir en una pròxima convocatòria del Consell de Formentera, d’aquesta manera podrem obrir una nova línia amb més ajudes per incloure activitats i millorar els requisits”.

Per acabar, la presidenta ha destacat que hi ha hagut 100 sol·licituds a la línia de 630.000 euros d’ajudes, que el Consell de Formentera havia tret per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la covid-19 entre els treballadors autònoms i petites empreses de l’illa. A partir de la pròxima setmana es començaran a pagar les ajudes a les empreses que compleixen els requisits. Finalment, la presidenta ha emplaçat a les patronals a una nova reunió per acabar de tancar les propostes i modificacions.


7 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera recorda que s’ha allargat fins a l’1 de desembre el termini voluntari de cobrament de les taxes i impostos

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Hisenda, informa que tal com va anunciar el passat mes d’abril, dins de les mesures econòmiques activades per la pandèmia, el termini de pagament de taxes i impostos s’ha allargat dos mesos enguany, fins a l’1 de desembre.

El Consell recorda que durant la segona quinzena de setembre es passaran al cobrament les taxes i impostos que tenguin domiciliació bancària, però que aquelles persones amb el rebut domiciliat que vulguin ajornar el pagament, han de comunicar-ho a la seva entitat bancària abans del 15 de setembre i posteriorment posar-se en contacte amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (C/Eivissa, 9), www.atib.es, tel. 971 321 577, abans de l’1 de desembre per tal de pagar sense recàrrec.

8 de setembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 6 de 10

6

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio