• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda

Campanya del període voluntari de pagament de rebuts periòdics

foto-atib1El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Hisenda, informa que a partir del proper 01 d’agost i fins el 01 d’octubre, es posa en marxa la campanya del període voluntari de pagament de rebuts periòdics.

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) estrena enguany el “Carter Virtual” al seu web. Es tracta d’un nou sistema de consulta, impressió i pagament de rebuts que serveix per a obtenir els avisos de pagament en període voluntari.

En rebre la carta de l’avís informatiu, aquest inclou un Codi de contribuent que s’ha d’adjuntar junt amb el DNI en entrar dins el web de l’Agència Tributària.

D’aquesta manera, obtindreu l’avís de pagament en període voluntari de tributs de cobrament periòdic (rebuts), com són els tributs municipals (impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques i taxes municipals) i l’impost autonòmic sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics.

També podeu obtenir l’avís de pagament de forma presencial adreçant-vos a l’oficina de l’ATIB de Formentera, al carrer Eivissa número 9 de Sant Francesc.

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu a formentera@atib.es o consultar a l’oficina esmentada.

Comencen a tractar-se els pressupostos participatius del 2018

foto CdE 2018Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del Consell d’Entitats de Formentera a la Sala de Plens del Centre de Dia. A la sessió s’ha donat compte davant els representants del teixit associatiu de l’illa de l'execució dels projectes derivats dels Pressupostos participatius del 2017 i s’han posat les bases per començar a elaborar els Pressupostos participatius d’aquest 2018. Les associacions representades han decidit el calendari per a presentar les propostes i han conegut com es tramitaran aquestes.

Pressupostos 2018
A la sessió s’ha donat també compte dels tres projectes aprovats el 2017. D’aquests, el de l’embarcació de vela adaptada ha estat ja adquirida i forma part de l’escola de vela, mentre que els altres dos projectes, un parc infantil i un circuït de gent gran a Sant Ferran, han estat consignats als pressupostos del 2018, ja que s’està a l’espera que els terrenys on s’ubicaran passin a ser titularitat del Consell.

D’altra banda, el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell ha explicat els pressupostos de la institució per a aquest 2018, uns números que ascendeixen a 26.860.000 euros. Per tercer any, serà el Consell d’Entitats l’encarregat de decidir a on es destina el 10% del pressupost d’inversió, que per segon any ascendeix a 325.000 euros.

Així mateix, s’ha acordat que les associacions tindran de termini fins el 23 de març per a presentar projectes. Les entitats rebran tota la informació necessària per a evitar duplicitat en projectes que ja estiguin contemplats en els pressupostos del 2018, així com notificació de les competències i serveis del Consell de Formentera per tal d’adequar els projectes que vulguin presentar.

Tots els projectes presentats es sotmetran a una anàlisi de viabilitat i després es farà un retorn d’aquest estudi al Consell d’Entitats per tal que abans del mes de maig es pugui decidir el procés per a seleccionar els projectes que s’acabaran escollint.

A dia d’avui, hi ha 104 associacions inscrites al registre d’entitats ciutadanes per les 96 de l’any passat, mentre que les associacions que conformen el Consell d’Entitats han passat de les 71 del 2017 a les 78 d’enguany.

Liquidació del conveni de carreteres i petició d’un nou conveni per a la millora de les vies

reunio min de foment a madrid conveni carreteresEl Consell de Formentera informa que avui matí una delegació integrada pel president del Consell, Jaume Ferrer, el vicepresident i conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, i diversos tècnics de la corporació, s’han reunit a la seu del ministeri de Foment, a Madrid, amb Rosalia Bravo, subdirectora general de Projectes de la Direcció General de Carreteres i d’altres representants dels ministeris d’Hisenda i de Foment en comissió de seguiment per a efectuar la liquidació del conveni de carreteres signat l’any 2009.

Conveni del 2009
Aquest conveni de carreteres va suposar una inversió de 13,4 milions, diners que van permetre la construcció de les circumval·lacions dels nuclis de es Pujols i Sant Francesc, a més d’obres de millora dels vials de l’illa, com ara la zona escolar de Sant Francesc o la millora de la carretera de ses Salines entre els nuclis de la Savina i es Pujols, essent la darrera actuació la millora de la carretera a es Cap de Barbaria, finalitzada el 2015.

El president del Consell, Jaume Ferrer, ha destacat que “el de Formentera ha estat el primer Consell en finalitzar l’execució del conveni de carreteres signat amb l’estat el 2009. Un conveni que, en veu de Ferrer, “ha permès la remodelació d’una part important de la nostra xarxa viària i la construcció de noves infraestructures que han suposat la possibilitat de peatonalització dels nuclis urbans de Sant Francesc, Sant Ferran i es Pujols i posar les directrius d’una nova mobilitat a la nostra illa”.

Petició de nou conveni
Així mateix, el Consell de Formentera ha aprofitat la trobada de la comissió de seguiment per demanar la signatura d’un nou conveni, per valor de 27 milions 250 mil euros, que permeti la millora de la carretera principal de la Savina a la Mola, amb nou asfaltat i soterrament de línies, així com les millores pertinents a la carretera de cala Saona i a la carretera d’es Cap des del restaurant es Cap fins al Far de Cap de Barbaria.

Els pressupostos del 2018 aposten pels serveis a les persones, la cura del Medi Ambient i el Patrimoni de l’illa

Foto presentacio pressupost 2018 premsaEl president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i el vicepresident i conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell han presentat avui a les 11.00 hores a la Sala d'Actes del Consell de Formentera els Pressupostos del Consell de 2018. El pressupost és de 26.860.000 €, sent un 12,78% superior al pressupost ordinari del 2017.

Segons ha explicat el conseller l’increment es deu a l’augment dels recursos provinents de la Caib, amb partides com la de l’Impost de Turisme Sostenible, i de l’Estat. Destaca que la majoria d’inversions que recull es faran amb fons propis del Consell que després de 10 anys d’existència ha aconseguit “l’adequació dels serveis a la demanda de l’illa, així com la consolidació de la seva estructura”, segons Bartomeu Escandell que ha remarcat la solidesa econòmica del Consell de Formentera que de nou tornarà a tenir “endeutament zero, cosa que fa palesa la fortalesa econòmica del Consell i la no necessitat de recórrer a finançament extern”.

Pressupost de despesa
Pel que fa a la despesa el capítol més elevat és de personal, amb 10.086.500€. El pròxim any estarà marcat pel desenvolupament i posada en marxa de la nova Relació de Llocs de Treball, aprovada recentment pel ple. L’augment de la despesa d’aquesta partida també es deu a la incorporació del personal del Patronat de Turisme a l’estructura del Consell, segons ha explicat el conseller.

D’altra banda, segons ha assenyalat “la despesa corrent creix al mateix ritme que els nous serveis i la millora dels existents i la consolidació progressiva del personal”. El contracte de recollida de residus i neteja segueix sent la partida de despesa més important. Les inversions reals també s’incrementen de 3.250.000€ al 2017 a 4.500.000€ al 2018.

Pressupost d’ingressos
Pel que fa a la recaptació dels impostos directes es preveu una partida de 6.150.000€ similar a la del 2017. En aquest sentit, Bartomeu Escandell ha manifestat que “s’han estabilitzat les partides d’ingressos provinents de la recaptació ordinària i de la recaptació, unes partides que varen augmentar en els darrers anys degut a l’aflorament d'elements ocults que no tributaven”.

D’altra banda, les transferències corrents s’han ’incrementat un 8,42% per l’increment dels ingressos provinents de la participació en tributs de l’estat (4.147.000€) i dels ingressos que arriben per la Llei de finançament de consells insulars (6.847.000€), a més de la contribució del govern de la CAIB al trasllat de residus.

Criteris d’inversió
En el 2018 el Consell de Formentera invertirà 4,5 milions d’euros de manera directa a la nostra illa. Els criteris d’inversió que més destaquen, segons el conseller són “l’aposta per tenir cura del medi ambient, i la rehabilitació d’elements patrimonials”. En aquest sentit, un dels projectes prioritaris és el d’ordenació i protecció de l’Estany des Peix, pel qual s’ha reservat una partida de 400.000€. “És un projecte complicat de dur endavant perquè hi ha moltes administracions implicades, però molt important per nosaltres, per això tornem a reservar fons per dur-lo endavant”, ha declarat.

Pel que fa a la rehabilitació d’elements patrimonials, Bartomeu Escandell ha destacat la partida de 500.000 € reservada per la rehabilitació del far de la Mola per usos culturals. També ha explicat que es reserven partides per l’inici de les obres Can Ramon, el projecte de rehabilitació de la finca de Sa Senieta, o l’adquisició de terrenys amb valor patrimonial, com el d’Es Campament.

La millora dels nuclis urbans i turístics de l’illa segueix sent una prioritat de l’equip de govern, amb la reserva d’una partida de 400.000€ per la millora de la zona de verda de l’est de Sant Francesc i la construcció d’un skate park, entre d’altre projectes.

També continua l’aposta per la mobilitat sostenible, amb iniciatives com el desenvolupament del pla director de mobilitat. L’impuls a la participació ciutadana seguirà en el 2018 amb la reserva d’un pressupost de 325.000€ pels pressupostos participatius del 2018.

Per últim, la millora dels serveis públics, amb la creació del Centre d’Esports Nàutics, que compta amb una partida de 1.100.000€, és altre dels projectes prioritaris per a l’any que ve, segons ha conclòs Bartomeu Escandell.

foto consell premsaEl Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Hisenda informa que el període mitjà de pagament als proveïdors durant el 2016 ha estat de 26,12 dies. Així ho ha explicat el responsable del ram, Bartomeu Escandell, que ha assegurat que "d'aquesta manera es culmina el procés d'informatització i telematització dels tràmits interns per poder pagar d'una manera àgil als proveïdors".

En temps de crisis els pagaments varen patir més retards, segons ha afegit el conseller, però gràcies a aquest procés el període mitjà de pagament del Consell als seus proveïdors s'ha ajustat al període que estableix la llei d'un màxim de 30 dies.

Més articles...

Pàgina 8 de 10

8

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio