• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Urbanisme i Ordenació del territori

Formentera presenta un recurs contenciós administratiu contra la modificació del Reglament General de Costes

foto 2022x afectats ALa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan; la vicepresidenta, Alejandra Ferrer; el vicepresident, Rafael Ramírez, el conseller de Territori, Rafael González i el conseller de Sa Unió, Javier Serra, s'han reunit avui amb la Plataforma d'afectats per la delimitació costanera a Formentera. En aquesta trobada, els serveis jurídics han explicat als afectats el recurs contenciós administratiu que el Consell presentarà contra la modificació del Reglament General de Costes amb la finalitat de defensar els drets dels afectats.

La presidenta ha explicat als afectats que des del Consell de Formentera es lluitarà per defensar les seues legítimes propietats i ha celebrat que una vegada més hi hagi consens polític en aquesta qüestió fonamental per a l'illa de Formentera i per a moltes famílies. Per la seua part, el conseller Rafael González ha explicat que amb aquest recurs "demanam la retirada de la modificació del Reglament General de Costes, aprovat el passat agost; volem que s'eliminin els canvis produïts que augmenten l'arbitrarietat en les partions i en els atorgaments de les concessions administratives en domini públic", ha declarat.

La delimitació del domini públic maritimoterrestre a Formentera sempre ha set un tema molt sensible i d'una importància cabdal per a l'illa, donada la seua repercussió tant en l'economia com en la vida de moltes famílies afectades. Des de Formentera, sempre s'ha defensat la necessitat de garantir la protecció del litoral de l'illa, i al mateix temps retornar la titularitat de les edificacions preexistents a la delimitació costanera de l'any 1997 als seus legítims propietaris. Aquesta és una reivindicació que de nou varen defensar ahir tots els grups polítics amb representació al ple del Consell.


28 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Reunió veïns des Ca Marí

foto 2022 ajudes ramadersLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i el conseller de Territori, Rafael González, s'han reunit avui amb representants del grup de treball de l'Associació de Veïns des Ca Marí, Isidor Torres i Lina Mayans, que els han fet arribar les problemàtiques d'aquest nucli urbà. Al termini de la reunió, que va ser demanada per l'associació, la presidenta ha assenyalat que des del Consell es recullen les inquietuds dels veïns i que les abordaran de manera consensuada amb l'associació i les diferents àrees de l'administració local. "Hem de treballar de la mà, també juntament amb altres administracions, per donar solucions i desenvolupar el sanejament i altres serveis essencials que necessiten els veïns i veïnes des Ca Marí", ha assegurat Ana Juan.

10 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

L'1 de maig entra en vigor la prohibició d'executar obres que ocasionin molèsties

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Territori, informa que a partir d'aquest diumenge 1 de maig entrar en vigor de l'ordenança de remors i vibracions que prohibeix la realització d'obres que puguin ocasionar molèsties als nuclis urbans o zones turístiques.

Durant la temporada (entre l'1 de maig i el 15 d'octubre), als nuclis urbans o zones turístiques sols es poden executar obres que no ocasionin molèsties com ara remors i vibracions que normalment són produïdes per excavacions i construccions de fonaments i estructures. També resta prohibida l'ocupació de via pública amb bastides. Per assegurar el compliment de la normativa el Consell de Formentera reforçarà les inspeccions a través de la Policia Local.

Excepcions

Sí que es podran fer obres menors o interiors que no ocasionin molèsties al veïnat i d'altres motivades per la reparació d'avaries en les conduccions existents que han de ser solucionades per motius de seguretat o salubritat, o obres urgents que no admetin dilació, amb sol·licitud prèvia que s'haurà d'analitzar i resoldre, cas per cas, per part del Consell.

28 d'abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera demana que es retiri el projecte de modificació del reglament general de Costes

foto 2022 CostesLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, s'ha reunit avui amb la presidenta de la Plataforma d'Afectats per la delimitació, Maria Jose Mayans, i el vocal de la plataforma Vicent Tur, per presentar-los les al·legacions que ha exposat el Consell de Formentera davant el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic al projecte que modifica el reglament de Costes i en les que demana la seva retirada. La presidenta del Consell, Ana Juan, va signar el passat dia 7 de gener un decret amb aquestes al·legacions, en el qual destaca que el nou reglament de Costes sotmès a exposició pública "és contrari a dret, xoca amb la jurisprudència en matèria de delimitacions i crea una inseguretat jurídica que solapa els drets dels particulars".

La presidenta del Consell, en primer lloc, ha destacat que el nou reglament de Costes ha de recollir "la peculiaritat de Formentera" i que "no es poden fer passes enrere en aquest sentit". "En aquest tema, la societat de Formentera sempre ha treballat unida, per damunt d'interessos partidistes, per defendre els interessos dels nostres vesins i vesines; no pot ser que la nova normativa provoqui més inseguretat entre els particulars i envaeixi les nostres competències com a administració local", ha assenyalat la presidenta, que ha subratllat "la gran feinada dels tècnics de la institució" en l'elaboració de les al·legacions.

En el document enviat pel Consell s'incideix que les modificacions que pretenen introduir-se "condueixen novament a l'arbitrarietat en la determinació del domini públic" i envaeix les competències pròpies en matèria d'Urbanisme i Activitats. Així, per exemple, regula les obres que es poden realitzar a la zona de servitud de protecció i modifica els articles per a fer obres de conservació als immobles que hagin quedat en domini públic marítim terrestre. "S'ha de tenir cura amb aquesta previsió perquè no aboqui a la demolició de les construccions construïdes en aquesta zona del litoral abans de temps, amb un fort impacte paisatgístic i mediambiental".

També suposa una "limitació injustificada de drets dels particulars en la mesura que per la seva laxitud deixa en mans del criteri subjectiu de l'Administració la revisió de la delimitació, i fuig novament de criteris tècnics acceptats jurisprudencialment". A més, pot afegir "nous obstacles en els drets dels propietaris o titulars de drets al domini públic marítim terrestre".

El document del nou reglament elimina l'apartat que possibilita actualment l'ús d'estacionament i circulació de vehicles al domini. "Aquesta prohibició pot crear en qualsevol cas importants problemes mediambientals i encara d'ordenació de l'accés a les platges als ens autonòmics i locals. Més encara, fins i tot generant problemes de caràcter urbanístic i territorial", segon les al·legacions presentades pel Consell de Formentera.

Una de les modificacions que es proposa en aquest reglament és la limitació del termini de la concessió com a màxim a 30 anys renovables, fins a 75 anys, tal i com estableix la Llei de Patrimoni de les administracions públiques, en la qual es preveu aquest termini genèric de 75 anys.

A més, el nou reglament no incorpora una memòria d'impacte econòmic, o instrument equivalent, "una exigència fonamental en la legislació estatal", necessària per a la quantificació econòmica de l'afectació de les mesures proposades.

13 de gener de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera crea un document per evitar festes a les cases, recolzar als propietaris d’habitatges turístics i donar-los més seguretat jurídica

cartell 2021 clausulaEl Consell de Formentera, a través de les àrees d’Ordenació Turística i d’Interior, posa a disposició dels propietaris d’habitatges turístics una clàusula de prohibició d’activitats molestes i que contravenguin la normativa covid en els immobles. En el document s’informa els hostes sobre la normativa covid vigent, amb relació a les restriccions en les reunions socials a cases i la prohibició de fer festes. D’aquesta manera els turistes signen una clàusula on es comprometen al compliment de les normes i se’ls informa que en cas contrari suposarà l’extinció immediata del contracte. Així mateix, s’inclouen les dades de totes les persones que conviuran a l’immoble i que seran responsables de les sancions que puguin recaure.

“Amb aquest document es pretén d’una banda la conscienciació del turista en el moment de la seva arribada, perquè coneguin les seves obligacions, a la vegada que es dona recolzament jurídic als propietaris i als cossos i forces de seguretat per poder actuar de manera més ràpida i coordinada en el cas de festes”, segons ha explicat la presidenta Alejandra Ferrer.

Aquest document es farà arribar a les patronals turístiques, les immobiliàries i els explotadors turístics, també es pot descarregar a la web del Consell dins l’apartat covid, en el subapartat ‘Clàusula Covid Habitatges’ on es troba en tres idiomes, català, castellà i anglès.

Recordem que la passada setmana es va fer entrega a la Policia Local del llistat de cases amb el nom i telèfon dels propietaris o explotadors turístics per millorar les actuacions quan es produeixen festes. “Aquesta setmana feim una passa endavant amb aquest nou document per ampliar la col·laboració”, ha afegit la presidenta.

Aquesta clàusula signada serà enviada a la Policia Local perquè, i si es dona el cas amb aquestes dades es podrà incoar un expedient sancionador. Així mateix, en cas necessari els propietaris disposaran de l’ajuda de les forces de seguretat per fer les passes pertinents per desallotjar la casa.

11 d’agost del 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 1 de 6

Inici
Anterior
1

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Punt d'Informació Cadastral
c/ Eivissa, 9
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE