• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Urbanisme i Ordenació del territori

El Consell de Formentera demana que es retiri el projecte de modificació del reglament general de Costes

foto 2022 CostesLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, s'ha reunit avui amb la presidenta de la Plataforma d'Afectats per la delimitació, Maria Jose Mayans, i el vocal de la plataforma Vicent Tur, per presentar-los les al·legacions que ha exposat el Consell de Formentera davant el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic al projecte que modifica el reglament de Costes i en les que demana la seva retirada. La presidenta del Consell, Ana Juan, va signar el passat dia 7 de gener un decret amb aquestes al·legacions, en el qual destaca que el nou reglament de Costes sotmès a exposició pública "és contrari a dret, xoca amb la jurisprudència en matèria de delimitacions i crea una inseguretat jurídica que solapa els drets dels particulars".

La presidenta del Consell, en primer lloc, ha destacat que el nou reglament de Costes ha de recollir "la peculiaritat de Formentera" i que "no es poden fer passes enrere en aquest sentit". "En aquest tema, la societat de Formentera sempre ha treballat unida, per damunt d'interessos partidistes, per defendre els interessos dels nostres vesins i vesines; no pot ser que la nova normativa provoqui més inseguretat entre els particulars i envaeixi les nostres competències com a administració local", ha assenyalat la presidenta, que ha subratllat "la gran feinada dels tècnics de la institució" en l'elaboració de les al·legacions.

En el document enviat pel Consell s'incideix que les modificacions que pretenen introduir-se "condueixen novament a l'arbitrarietat en la determinació del domini públic" i envaeix les competències pròpies en matèria d'Urbanisme i Activitats. Així, per exemple, regula les obres que es poden realitzar a la zona de servitud de protecció i modifica els articles per a fer obres de conservació als immobles que hagin quedat en domini públic marítim terrestre. "S'ha de tenir cura amb aquesta previsió perquè no aboqui a la demolició de les construccions construïdes en aquesta zona del litoral abans de temps, amb un fort impacte paisatgístic i mediambiental".

També suposa una "limitació injustificada de drets dels particulars en la mesura que per la seva laxitud deixa en mans del criteri subjectiu de l'Administració la revisió de la delimitació, i fuig novament de criteris tècnics acceptats jurisprudencialment". A més, pot afegir "nous obstacles en els drets dels propietaris o titulars de drets al domini públic marítim terrestre".

El document del nou reglament elimina l'apartat que possibilita actualment l'ús d'estacionament i circulació de vehicles al domini. "Aquesta prohibició pot crear en qualsevol cas importants problemes mediambientals i encara d'ordenació de l'accés a les platges als ens autonòmics i locals. Més encara, fins i tot generant problemes de caràcter urbanístic i territorial", segon les al·legacions presentades pel Consell de Formentera.

Una de les modificacions que es proposa en aquest reglament és la limitació del termini de la concessió com a màxim a 30 anys renovables, fins a 75 anys, tal i com estableix la Llei de Patrimoni de les administracions públiques, en la qual es preveu aquest termini genèric de 75 anys.

A més, el nou reglament no incorpora una memòria d'impacte econòmic, o instrument equivalent, "una exigència fonamental en la legislació estatal", necessària per a la quantificació econòmica de l'afectació de les mesures proposades.

13 de gener de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera crea un document per evitar festes a les cases, recolzar als propietaris d’habitatges turístics i donar-los més seguretat jurídica

cartell 2021 clausulaEl Consell de Formentera, a través de les àrees d’Ordenació Turística i d’Interior, posa a disposició dels propietaris d’habitatges turístics una clàusula de prohibició d’activitats molestes i que contravenguin la normativa covid en els immobles. En el document s’informa els hostes sobre la normativa covid vigent, amb relació a les restriccions en les reunions socials a cases i la prohibició de fer festes. D’aquesta manera els turistes signen una clàusula on es comprometen al compliment de les normes i se’ls informa que en cas contrari suposarà l’extinció immediata del contracte. Així mateix, s’inclouen les dades de totes les persones que conviuran a l’immoble i que seran responsables de les sancions que puguin recaure.

“Amb aquest document es pretén d’una banda la conscienciació del turista en el moment de la seva arribada, perquè coneguin les seves obligacions, a la vegada que es dona recolzament jurídic als propietaris i als cossos i forces de seguretat per poder actuar de manera més ràpida i coordinada en el cas de festes”, segons ha explicat la presidenta Alejandra Ferrer.

Aquest document es farà arribar a les patronals turístiques, les immobiliàries i els explotadors turístics, també es pot descarregar a la web del Consell dins l’apartat covid, en el subapartat ‘Clàusula Covid Habitatges’ on es troba en tres idiomes, català, castellà i anglès.

Recordem que la passada setmana es va fer entrega a la Policia Local del llistat de cases amb el nom i telèfon dels propietaris o explotadors turístics per millorar les actuacions quan es produeixen festes. “Aquesta setmana feim una passa endavant amb aquest nou document per ampliar la col·laboració”, ha afegit la presidenta.

Aquesta clàusula signada serà enviada a la Policia Local perquè, i si es dona el cas amb aquestes dades es podrà incoar un expedient sancionador. Així mateix, en cas necessari els propietaris disposaran de l’ajuda de les forces de seguretat per fer les passes pertinents per desallotjar la casa.

11 d’agost del 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera agilitza i bonifica la creació i regularització d’activitats econòmiques

cartell 2021 us ho posamEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Territori, ha iniciat una campanya per agilitzar i bonificar la creació i regularització d'activitats econòmiques que du per títol “Us ho posam més fàcil” i que es perllongarà fins al 31 de desembre del 2021. L’objectiu d’aquesta iniciativa, segons ha explicat el conseller de Territori, Rafael González, és “facilitar, agilitzar i bonificar la realització dels tràmits per crear o regularitzar les llicències d’activitats dels negocis de l’illa”.

Agilització de tràmits
A partir d’ara tots els tràmits es poden realitzar de forma telemàtica mitjançant l’OVAC, Oficina Virtual del Consell de Formentera. Només entregant una declaració responsable i la documentació tècnica es podran crear o regularitzar les activitats. D’aquesta manera es facilita i agilitza la tramitació dels títols habilitants, els quals entren en vigor el dia següent d’haver-se sol·licitat.

Reducció de taxes
Altre dels canvis importants és que el Consell de Formentera redueix les taxes de transmissió, canvi de titular i altres tràmits simples. Per exemple, ara tots els canvis de titular tenen un taxa fixa de 200 €. Aquesta rebaixa és permanent, és a dir seguirà en vigor quan finalitzi la campanya i significa una davallada de devers el 89 % de la taxa.

Bonificació de taxes
A més, mentre duri aquesta campanya el Consell també bonifica el 50% de les taxes associades a les noves activitats. “Tenint en compte la situació actual de crisi generada per la covid hem fet aquesta bonificació especial per ajudar a les persones que inicien una activitat”, ha destacat Rafael González.

Assessorament
Des de l’àrea de Territori, s’ha posat en marxa un servei d’assessorament i consulta per particulars i professionals. Es pot demanar informació a: activitats@conselldeformentera.cat.

D’altra banda, treballadors del Consell de Formentera també faran un servei d’informació porta per porta pels negocis de l’illa on entregaran un fulletó amb les noves mesures. A més, es faran reunions informatives per explicar totes aquestes novetats als professionals del sector.

24 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

137 obres de millora i embelliment s’han adherit a la campanya ‘Formentera es cuida a cada racó’ i han invertit més d’1 milió d’euros

foto 2021 cada raco BEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Territori, ha fet balanç de la campanya “Formentera es cuida a cada racó”. La campanya es va iniciar al mes de novembre i s’ha perllongat fins al 30 d’abril. El conseller del ram, Rafael González, ha fet un balanç positiu, ja que ha explicat que “137 obres de millora i embelliment s’han adherit a aquesta campanya”.

Aquestes obres han suposat la inversió d’1.039.051 €, segons ha detallat el conseller: “Motiu pel qual consideram que s’han acomplit els objectius perseguits de millora de la imatge de l’illa, i en un any tan complicat per la situació de la pandèmia també s’ha fomentat l’economia local del sector de la construcció, pintura o manteniment, entre d’altres”, segons ha declarat.

Agilització dels tràmits i bonificacions
Per impulsar les obres de millora el Consell ha agilitzat els tràmits i ha bonificat taxes i impostos associats a aquestes tasques. Les taxes han set bonificades al 100 %, l’impost al 95 % (el màxim legal permès per llei) i la taxa d’ocupació de via pública al 100 %. “En concret, els ciutadans o empresaris s’han estalviat 42.342 € en taxes o impostos gràcies a les bonificacions, ja que haurien d’haver pagat 44.160 € i han pagat 1.818 €”, segons ha detallat Rafael González.

El conseller ha destacat que, tot i que la campanya ha finalitzat, la simplificació dels tràmits de les obres menors, no afectades per patrimoni, segueix en vigor. Amb el canvi normatiu per als treballs de manteniment i embelliment, no afectats per patrimoni, es pot obtenir l’autorització entregant al Consell a través de l’OAC o l’OVAC una comunicació prèvia dels treballs (no llicència), i les feines es poden iniciar en un termini d’un dia. Pel que fa a les obres de reforma sense ampliació, no afectades per patrimoni, es poden sol·licitar també per comunicació prèvia (no llicència) i es poden iniciar als deu dies de la seva petició.

12 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Es retarda al 15 de maig l’aplicació de l’ordenança que prohibeix la realització d’obres que ocasionin molèsties als nuclis urbans i zones turístiques

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Territori, informa que el 15 de maig entrarà en vigor l’ordenança de remors i vibracions que prohibeix la realització d’obres que puguin ocasionar molèsties als nuclis urbans o zones turístiques. Habitualment l’ordenança està en vigor entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, segons ha recordat el conseller de l’àrea, Rafael González, que ha destacat que “aquest any l’hem posposat 15 dies, ja que l’inici de la temporada turística també s’ha retardat, i així permetem que es continuï fomentant l’economia local i que es puguin finalitzar certes obres que també a causa de la crisi originada per la covid han pogut patir retards”.

Recordam que cada temporada en els nuclis urbans o zones turístiques només es poden executar les obres que no ocasionin molèsties tals com remors i vibracions que normalment són produïdes per excavacions i construccions de fonaments i estructures. També queda prohibida l’ocupació de via pública amb bastides.

D’altra banda, cal destacar que sí que es podran realitzar obres menors o interiors que no ocasionin molèsties al veïnat i d’altres motivades per la reparació d’avaries en les conduccions existents que han de ser solucionades per motius de seguretat i/o salubritat, o obres urgents que no admetin dilació, amb sol·licitud prèvia que s’haurà d’analitzar i resoldre, cas per cas, per part del Consell.

26 d’abril de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 2 de 7

2

Urbanisme i Ordenació del Territori

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Punt d'Informació Cadastral
c/ Eivissa, 9
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE