• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Premsa Notícies

Es posa en marxa Formentera Impulsa amb l'objectiu de millorar l'ocupació laboral a l'illa

El Consell Insular de Formentera ha acollit aquest matí la primera reunió de la Xarxa de serveis públics empresarials Formentera Impulsa, una plataforma col·laborativa que reuneix un total de quinze entitats públiques i privades que gestionen i presten serveis destinats tant al teixit empresarial com a la població de l'illa en general en matèries com l'ocupació, la formació, l'autoocupació, l'emprenedoria, l'empresa local, el comerç o els mercats. El conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, ha recordat que la prioritat del Consell Insular de Formentera per a aquesta legislatura “és la col·laboració entre entitats privades i públiques per millorar l'ocupació de la gent que té feina a Formentera, millorar la inserció laboral de la gent que encara no té feina i millorar l'accés a les administracions de tot aquell que vol emprendre una nova empresa” amb la finalitat que tothom tengui igualtat d'oportunitats. Referent a l'àmbit educatiu, l'objectiu que persegueix Formentera Impulsa és que els cicles formatius i els certificats professionals que es duguin a terme “es facin sempre d'acord amb la demanda del sector empresarial de l'illa de Formentera”, ha subratllat Alcaraz.

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera suspèn temporalment el cobrament de les quotes del servei d’escoleta

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha acordat suspendre temporalment el cobrament de la quota del servei d’escoleta de quatre hores a les famílies de l'alumnat matriculat en el primer cicle d'educació infantil del curs 2023-2024, amb efecte retroactiu des de l'1 de setembre.

S'ha adoptat aquesta mesura en aplicació del Decret llei de mesures urgents aprovat el mes d'agost pel Govern balear per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats en el primer cicle d'educació infantil en centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la xarxa complementària a partir del mes de setembre.

Amb aquesta mesura es confirma l'inici de la gratuïtat total de l'escolarització dels nens de 0 a 3 anys en aquest curs 2023-2024, tal com es va anunciar a principis del mes d'agost en una reunió amb representants del sector. La gratuïtat serà de l'1 setembre al 30 de juny durant quatre hores diàries d'escolarització, la qual cosa equival a 168 € al mes per infant. Els mesos de juliol i agost es continuarà cobrant com fins avui. Avui dia a les escoletes hi ha 124 infants matriculats per al curs 2023-2024, i encara queden deu vacants disponibles.

S'ha eliminat també la quota de 70 € per a material. La despesa corrent anual de les escoletes és d'aproximadament 1.200.000 euros.

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha aprovat, així mateix, la suspensió temporal de l'aplicació de l'article 5 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes únicament referent al cobrament de la quota del servei a aquestes famílies fins que s'aprovi en el ple de la Corporació una modificació de la mateixa en aquest sentit.

El Consell també ha aprovat iniciar els tràmits des de la Conselleria de Cultura i Educació amb el Govern balear per aprovar i signar el conveni que indica el decret de mesures urgents en l'àmbit educatiu per establir la gratuïtat i finançar la prestació del servei educatiu dels alumnes matriculats en els diferents nivells d'educació infantil.

A més, la Junta de Govern ha acordat iniciar els tràmits per modificar l'Ordenança fiscal del Consell reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes durant el curs 2023-2024.

El Consell Insular de Formentera acull la primera reunió de la Xarxa de serveis públics empresarials Formentera Impulsa

El Consell Insular de Formentera acollirà demà la primera reunió de la Xarxa de serveis públics empresarials Formentera Impulsa, una plataforma col·laborativa que reuneix diverses entitats públiques i privades que gestionen i presten serveis destinats tant al teixit empresarial com a la població de l'illa en general en matèries com ara l'ocupació, la formació, l'autoocupació i l'emprenedoria, l'empresa local (PIME i microempresa), el comerç o els mercats.

La Xarxa treballa en coordinació i col·laboració amb l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i amb el SOIB, entitats amb les quals comparteix recursos en àmbits com l'emprenedoria, la formació i l'ocupació, entre d’altres.

L'objectiu principal de la Xarxa de serveis públics empresarials Formentera Impulsa és coordinar i enfortir la prestació d'aquests serveis mitjançant la col·laboració i aprofitant les sinergies generades en benefici de la comunitat i el desenvolupament local. Així mateix, les entitats que formin part de la Xarxa, que poden ser tant públiques com privades, compartiran bones pràctiques i promouran l'eficiència en la prestació de serveis.

El Consell Insular de Formentera presenta a l’empresa Prezero l’acta d’inici de la nova contrata de fems

La consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, i el conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, han mantingut aquest matí una reunió amb la directiva de l’empresa Prezero, adjudicatària de la contracta de fems, en la qual se’ls ha presentat per a la seva posterior signatura l'acta d'inici de servei de la nova contracta.

En aquesta acta d'inici consten els mitjans, tant humans com materials, que estaran associats a la nova contracta, a més s'estipula la data d'inici per a l'execució del contracte i exerceix com a punt de partida per comptabilitzar el termini d'execució.

Durant la reunió, la direcció de Prezero ha reclamat un “reequilibri econòmic” pel retard d'un any en l’adjudicació de la contracta, ja que estava previst que es dugués a terme el 2022 i, finalment, s’ha produït el 2023. En aquest sentit, el Consell Insular s'ha compromès a estudiar aquesta petició.

Cal destacar que la nova contracta de fems va ser licitada per l’anterior equip de Govern del Consell Insular de Formentera, que no va deixar preparada la corresponent ordenança fiscal, per la qual cosa en aquests moments s’està treballant en la seva elaboració des de la institució. A més, el preu de la contracta, dimensionada per millorar els serveis i adequar-los a la realitat poblacional actual de l'illa (i no la de 2007 com estava plantejada fins al moment), farà que el rebut d’aquet servei sofreixi un increment significatiu.

L'anterior equip de Govern tampoc va deixar una partida pressupostària per poder iniciar la contracta enguany, per la qual cosa fins al mes de març de 2024 no es podrà comptar amb la nova maquinària, els vehicles elèctrics, amb la necessària ampliació de plantilla i dels horaris, així com amb les millors imprescindibles en les instal·lacions de la deixalleria, cosa que es podria haver dut a terme enguany si hi hagués hagut partida pressupostària.

També està prevista per a finals de 2024 o inicis de 2025 l'ampliació de les bateries de contenidors i la implantació del cinquè contenidor, el de matèria orgànica.

Més articles...

Pàgina 1 de 440

Inici
Anterior
1

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat