Obert el termini d'adquisició de les 50 places turístiques

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, informa que avui s'ha publicat al BOIB l'acord del procediment de distribució, condicions i els criteris que han de regir l'adquisició de 50 places turístiques quant a l'inici d'activitat turística o per a l'ampliació d'aquesta, pels habitatges objecte de comercialització turística. La proposta és exclusiva per les estades turístiques en habitatges. Les persones interessades tenen un termini de 10 dies fins el 29 de setembre de 2022, a comptar des de la publicació de l'acord per formular la sol·licitud que es pot trobar al BOIB núm. 121 de 15 de setembre de 2022.

La vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat que amb l'entrada en vigor de de la Llei 3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat de les Illes Balears es va suspendre de manera temporal la possibilitat d'adquirir places turístiques però va haver una excepció per a 50 places a Formentera. "Vàrem negociar aquesta excepció en el període d'al·legacions per tractar de donar una sortida a les famílies i petites empreses que ja han realitzat inversions i obres, que tendran preferència sobretot si s'han fet amb criteris de sostenibilitat i medi ambientals previstos al Pla de qualitat aprovat pel Consell de Formentera, així com els previstos en la normativa turística", ha destacat Ferrer.

El tràmit es pot fer a través de la oficina virtual al portal web: www.conselldeformentera.cat (tràmits de Turisme) o presencialment a la Oficina d'atenció ciutadana del Consell Insular de Formentera.


15 de setembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera